home
Reconstructie van een villa van
H.A. van Anrooy in opdracht van het Frans Hals Museum.
Ism Paul Verhey en Kees Haaf-
kens
Restauratie van een maquette
(1966) van de voormalige Amro-Bank aan het Rembrandtplein te
Amsterdam
Restauratie van een maquette van
de ABN-Amro Bank aan de Nieuwe Amstelstraat te Amsterdam
maquette Heineken na restauratie
De maquette van de Rembrandt-toren is helemaal schoonge-maakt.. De entree met luifel en kolommen had schade opge-lopen en is opnieuw opge-bouwd.
- Enkele raampjes moesten vervangen worden.
- Op het dak diende e.e.a. vastgezet te worden.
- Ballustrades zijn vastgelijmd.
- Enkele ontbrekende onderdelen zijn vervangen en op nieuw gemonteerd.
Restauratie van een maquette van het oudste gedeelte van de
Heineken Brouwerij aan de Stadhouderskade te Amsterdam